Konsultacje

Warsztat w celu omówienia dotychczasowych zasad obsługi klienta, a także specyfiki oraz misji firmy.

Wstępna koncepcja

Wynikiem warsztatów jest wstępna lista standardów obsługi.

Dostosowanie do Klienta

Realizujemy w tym celu badanie satysfakcji klientów. Wnioski pozwalają dopasować standardy do ich potrzeb.

Wdrożenie

Zmodyfikowana i zatwierdzona lista wytycznych zostaje zapisana w Księdze Standardów.

Szkolenie

Opracowane standardy wymagają wdrożenia pracowników obsługi do ich przestrzegania. Otrzymują oni materiały edukacyjne, a następnie biorą udział w szkoleniach oraz praktycznych symulacjach.

Program motywacyjny

Utrzymanie wysokiego poziomu przestrzegania standardów wśród personelu wymaga odpowiednich działań motywacyjnych. Pomagamy w ich zaplanowaniu.

Monitoring

Badanie Tajemniczego Klienta służy weryfikacji stosowania się pracowników do wdrożonych standardów obsługi. Proces ten wspiera nasza dedykowana aplikacja z dostępem do rankingów ocen oraz generująca automatyczne raporty.

Kontrola i udoskonalanie standardów

Standardy obsługi wymagają stałego dostosowywania do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz celów firmy.

16

Lat doświadczenia

30

Ekspertów

40

Firm Farmaceutycznych

1000

Badań

 • Lepsze wyniki sprzedaży
 • Wzrost liczby zadowolonych i lojalnych klientów
 • Wyższa jakość obsługi
 • Korzyści wizerunkowe dla firmy
 • Obiektywny system oceny pracowniczej
 • Sprawiedliwe zasady premiowania
 • Wzrost motywacji pracowników i efektywności pracy
 • Rozwój kompetencji personelu
 • Szybsza adaptacja nowozatrudnionej kadry
 • Punkt odniesienia w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych

Nasz Adres

 •  Biuro w Rybniku,

          ul. Kowalczyka 17,

          Rybnik 44-206

          Biuro w Warszawie,

          Aleje Jerozolimskie 96,

          Warszawa 00-807
 •   Tel: (+48) 22 12 28 025

          Tel. kom.: (+48) 668 300 664
 •   Fax: (+48) 32 44 08 564
 • biuro@biostat.com.pl