Podstawy badań rynkowych – poradnik dla początkujących


Informacja to władza, a w świecie biznesu często równa się też pieniądzom. Im więcej faktów i liczb firma może zebrać na temat tego, jak, kiedy i dlaczego ludzie korzystają z jej produktów lub usług, tym lepiej jest w stanie spełnić i przekroczyć ich wymagania, mając nadzieję, że po drodze będzie generować zyski. Wykorzystanie efektywnych informacji jest łatwiejsze i lepsze, gdy firmy polegają na standardowym procesie badania rynku. Warto zaznajomić się z podstawami badań rynkowych.

 

Co to jest badanie rynku i jakie są jego rodzaje?

Zasadniczo, badania rynku to proces zbierania danych, które pomagają odkryć wgląd w potrzeby i pragnienia klientów. Istnieją dwa rodzaje badań rynkowych: badania rynku pierwotnego i badania rynku wtórnego.

 

Badania rynku pierwotnego

Badania rynku pierwotnego to badania, które firma podejmuje samodzielnie z własnymi klientami i konsumentami. Mają one na celu zadać konkretne pytania osobom kupującym lub nie kupującym produkty i usługi firmy, tak aby firma mogła lepiej przewidzieć zachowania konsumentów i konkurentów w danej branży w przyszłości. W badaniach rynku pierwotnych wykorzystuje się metody zbierania danych, które są albo ilościowe (możliwe do zmierzenia), albo jakościowe (możliwe do opisania), przy czym w najlepszych projektach badawczych wykorzystuje się obie te metody.

Metody ilościowego gromadzenia danych zachęcają do korzystania z analizy matematycznej w celu ujawnienia spostrzeżeń. Mierzą one wielkość lub ilość konkretnej zmiennej (np. sprzedanych jednostek), tak aby można je było statystycznie porównać z innymi (np. klikniętych linków). W związku z tym, aby wszelkie wnioski były znaczące, należy zebrać wiele danych. Przykładami ilościowych metod badawczych są ankiety i sondaże.

Jakościowe metody gromadzenia danych z drugiej strony ułatwiają zrozumienie ludzkich emocji, opinii i zachowań. Są one z natury rzeczy znacznie bardziej subiektywne, polegają na ludzkiej interpretacji postaw i zachowań w celu ustalenia znaczenia. Ponieważ jednak nie są one poddawane przeglądowi statystycznemu, zbiory danych jakościowych mogą być znacznie mniejsze od zbiorów danych ilościowych. Przykładami metod badań jakościowych są grupy fokusowe, wywiady i obserwacje.

 

Wtórne badania rynku

Wtórne badania rynku to badania, które inna firma już zakończyła. Są one zazwyczaj tańsze i bardziej ogólne, niż badania rynku pierwotnego, ale mogą być dobrym miejscem do rozpoczęcia wstępnych badań. Czasopisma branżowe, książki, raporty spisowe i inne opracowania mogą pomóc firmom w zrozumieniu podstawowych informacji demograficznych, jak również wszelkich istotnych trendów w branży, tak aby ich późniejsze badania pierwotne były lepiej zdefiniowane i wykonane.

Zdecydowana znajomość podstaw badań rynku jest niezbędna dla przedsiębiorstw, które chcą zidentyfikować i rozwiązać problemy oraz zwiększyć zwrot z inwestycji. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu podstaw badań rynkowych, w tym rodzaju badań, których potrzebujesz i sposobu ich przeprowadzenia, skontaktuj się z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra pomoże Ci stworzyć plan badań rynkowych, który przyniesie wymierne rezultaty. Dzięki otrzymanym wnioskom będziesz mógł podejmować dalsze decyzje w oparciu o zebrane dane.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.