Czym jest metoda badawcza CATI i jakie są jej korzyści?


Istnieje wiele sposobów przeprowadzania badań rynkowych, z których mogą korzystać istniejące przedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat wyróżniliśmy dziesiątki metodologii badań rynkowych (takich jak badania terenowe, grupy fokusowe, ankiety i inne). Chcąc przeprowadzić takie badanie powinniśmy zdawać sobie sprawę z mocnych i słabych stron najpopularniejszych technik badań rynkowych. Z pewnością możemy do nich zaliczyć metodę badawczą CATI, która ma wiele zalet i dostarcza wielu informacji osobom przeprowadzającym badania rynku.

Co to jest metoda badawcza CATI?

Pewnie kojarzysz tradycyjny wywiad telefoniczny. CATI to skrót od komputerowego wywiadu telefonicznego, który zastąpił najnowocześniejsze telefoniczne metody badania. W badaniu CATI, ankieterzy nadal używają telefonu do kontaktu z respondentami, ale odpowiedzi zapisywane są bezpośrednio w bazie danych. CATI używa przeszkolonych ankieterów do przesłuchiwania respondentów za pomocą skryptu komputerowego. Każda odpowiedź respondenta jest następnie wprowadzana przez ankietera bezpośrednio do systemu komputerowego za pomocą zestawu wcześniej ustalonych kodów.

Korzyści ze stosowania metody badawczej CATI

W porównaniu do tradycyjnych wywiadów telefonicznych, oprogramowanie CATI ma wiele zalet:

  • czytając ze skryptu komputerowego, ankieterzy są mniej skłonni do przeredagowywania lub pomijania pytań, czy także wpływania na respondentów w inny sposób. Nadal są w stanie wyjaśnić odpowiedzi i odpowiedzieć na pytania respondentów, ale nie mogą z własnej woli odchodzić od wcześniej przygotowanego skryptu;
  • podczas gdy poprzedni wywiad telefoniczny często zależał od subiektywnej interpretacji odpowiedzi respondenta, oprogramowanie CATI dopasowuje odpowiedź respondenta do konkretnego kodu, który następnie jest wprowadzany do systemu danych w czasie rzeczywistym. Nie ma opóźnień pomiędzy poszczególnymi etapami procesu (wywiad, transkrypcja, interpretacja i wprowadzenie danych); wszystko odbywa się niemal równocześnie;
  • metoda badawcza CATI pozwala również na dostosowanie doświadczenia z wywiadem, ponieważ skrypty mogą być programowane z parametrami warunkowymi w oparciu o odpowiedzi respondenta. Na przykład, jeśli respondent odpowiada na pytanie z odpowiedzią zgodną z kodem, wówczas ankieter zostanie automatycznie poproszony o zadanie pytania takiego, a nie innego numeru. Pomaga to utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie respondentów w proces wywiadu, ponieważ nie tracą oni czasu na tematy, które nie są dla nich istotne lub na które nie mogą rzucić nowego spojrzenia.

Istnieje wiele możliwości dla firm, które chcą prowadzić wysokiej jakości badania rynku. Jeśli potrzebujesz informacji, aby poprawić swoje praktyki biznesowe, zwiększyć sprzedaż i poprawić zwrot z inwestycji, warto zapoznać się z ofertami firm oferujących takie usługi. Doświadczeni pracownicy Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® zajmują się przeprowadzaniem różnego rodzaju badań rynku. Posiadają siedemnastoletnie doświadczenie. Do każdego klienta indywidualnie wybierają najlepszą metodę badawczą, a następnie wykonują badanie od początku do końca. Posiadają swój własny CATI-System do przeprowadzania badań telefonicznych z użyciem specjalistycznych programów komputerowych. Zlecając im realizację badania możemy być pewni, że zostanie przygotowane profesjonalnie i zrealizowane w krótkim czasie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.