Jak przeprowadzić wstępną segmentację rynku?


Choć zdecydowana większość przedsiębiorców wie już, jak ważna jest segmentacja rynku, to niestety duża grupa wciąż nie posiada wiedzy na temat tego, jak jej dokonać. Na szczęście istnieje kilka prostych zasad, dzięki którym z zadaniem tym poradzą sobie również mniejsze firmy.

 

Przeprowadzenie badań wstępnych

 

Nie można przeprowadzić segmentacji rynku bez wstępnego poznania swoich klientów, ich potrzeb oraz oczekiwań. Jak jednak to zrobić? Pytać! Ale jak uzyskać taką wiedzę? Można pokusić się przede wszystkim o przeprowadzenie ankiet online, np. poprzez platformę Badanie-Opinii.pl. Zarejestrowanych jest na niej około 150 tys. respondentów, którzy co istotne zostali podzieleni ze względu na szereg kryteriów. Firma może tym samym na podstawie kilku bazowych cech trafić stricte do swojej grupy docelowej i dopytać ją o takie kwestie jak:

  • co sądzi na temat produktów firmy oraz jej konkurentów,
  • czego oczekuje od danej grupy produktów,
  • jaka jest jej elastyczność cenowa,
  • jak często sięga po dane artykuły.

Dzięki zgromadzeniu takich informacji proces segmentacji rynku będzie zdecydowanie łatwiejszy i w dłuższym terminie czasu może przynieść firmie naprawdę zauważalne zyski.

 

Zdeterminowanie, jakie kryteria podziału będą kluczowe

 

W zależności od branży, różne kryteria będą mieć różny wpływ na wybory konsumentów. Dokonując segmentacji rynku trzeba więc ocenić, jakie cechy klientów będą najważniejsze i ze względu na które firma będzie podejmować określone działania sprzedażowe.

Wybór ten nie powinien być ani zbyt uogólniony, ani zbyt uszczegółowiony. W obydwu przypadkach może bowiem dojść do rozmycia działań marketingowo-sprzedażowych oraz ich mniejszej skuteczności.

 

Stworzenie segmentów klientów

 

Dzięki posiadaniu od klientów odpowiedzi na bardziej specyficzne pytania oraz dzięki ocenie, które kryteria podziału będą najważniejsze, można przejść bezpośrednio do działań z zakresu segmentacji rynku.

W przypadku większych przedsiębiorstw takie analizy dokonywane są za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania, dzięki któremu mogą one statystycznie ocenić potencjał poszczególnych segmentów. W przypadku mniejszych firm mogą one polegać jednak również na samodzielnych obliczeniach przy czym ważne jest, by były one naprawdę dokładne.

 

Testowanie

 

Praca nigdy nie kończy się na segmentacji rynku, ważne jest bowiem to, aby segment poddawać regularnej ewaluacji. Rynki nie są bowiem monolitami i zmieniają się wraz z upływem czasu, dlatego też tak duże znaczenie ma regularne sprawdzanie, czy nie doszło na nich do kluczowych zmian, które mogą mieć wpływ na działania przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby takie kontrole przeprowadzać przynajmniej raz do roku chyba, że rynek jest jeszcze bardziej dynamiczny.

Wstępna segmentacja rynku powinna opierać się o ściśle ustalone kryteria, dzięki czemu dokonywanie podziału będzie łatwiejsze i skuteczniejsze. Aby w szybki i łatwy sposób zdobyć informacje od potencjalnych klientów warto realizować również badania online, do czego służą takie platformy jak Badanie-Opinii.pl.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.